Pete Simmons

I lang tid har vi gået i Mocca Crew og manglet et eller andet. I starten vidste vi ikke helt hvad, men der manglede bare noget for at gøre logen komplet. Vi havde et indvielsesritual, en række højest kompetente medlemmer, månedlige logemøder, en mentor og et prospekt. I en længere periode gik vi hver især med inderlige højtidelige bønner til vores mentor Peter Simonsen, men vi delte aldrig disse bønner med hinanden. Efter at have observeret adskillige romersk-katolske skikke gik det dog op for os hvad vi manglede - et alter til vores mentor/helgen. Normalt bliver man først helgen når man dør, men i Mocca Crew er vi så materialistiske at man kun betyder noget mens man lever: derefter kan det være ligegyldigt.


Dette alter blander flere traditioner sammen bl.a. nogle ritualer fra cubansk religion med at ofre nogle gaver til helgenen. På alteret har vi derfor lagt nogle offergaver som vi med garanti ved Pete ville kunne bruge. Om han kan bruge Thomas Helmig er dog uvist, men han er den danske mand vi helst ville ofre. Ved alterets front har vi placeret den bog som Peter Simonsen oplærte os i hans bibel. I hver time læste han et lille stykke op af den - ganske som en normal husfar gjorde for sine børn i gamle dage.

Vi har tændt fire lys for Peter og disse fire lys repræsenterer hans primære egenskaber, som vi ser så uendeligt meget op til. Fire egenskaber han har oplært os i. Peters fire søjler som er den vigtigste liturgi i "Petesimmonismen": "1337-english speaking", "Owning the unworthy" (her tænkes specielt på hans evner til at sætte visse elever på plads når de, som altid, skulle brokke sig over et eller andet), "Making colors into dollars" og sidst men ikke mindst "Arthouse Etiquette" (han lærte os præcis hvordan man skal betragte værkerne på et museum - teknik beskrevet nedenfor). På de indsatte billeder ses Mocca Crews medlemmer i salig bøn. For at understrege at vores religion er universel har vi ikke nogle bestemte bedepositurer. På billederne ses både meditationsstilling, islamisk bedepositur og kristen bønneformation. Vores motto er: Du beder som det passer dig - hvis det passer dig? Du beder hvis vi beder dig om det. Og vi bider hvis du beder når vi bader.

Arthouse Etiquette

En af de værdifulde ting, som Peter lærte os, var, hvordan man skal gebærde sig på et kunstmuseum (Peters katedral). Først og fremmest skal man tie stille, betragte og opleve værkerne i stedet for at blande oplevelsen med unødvendig verbal pludder. Dernæst kræver den optimale oplevelse af værket en bestemt positur. Denne positur kan deles op i to variationer: "den hagestøttede betragter" og "den militante observant". Den første variation fungerer således. Venstre hånd placeres som støtte for hagen, med tommelfingeren under hagen og to eller tre fingre på selve hagen. Denne støtte signalerer over for andre gæster at man betragter værket og ikke vil forstyrres og samtidig ser man en anelse mere intellektuel ud. Højre hånd placeres bag ryggen lige over lænden og vendes med håndfladen væk fra selve ryggen. Den nederste del af torso samt skridtet presses en anelse fremad og hovedet sættes en lille smule på skrå.

Den militante observant varierer ved at begge hænder placeres på ryggen. Den ene skal holde om håndledet på den anden, som igen holder om et udstillingskatalog (gerne tilhørende den pågældende udstilling). Skridtet og nederste del af torso presses ligeledes frem i nogle vuggende bevægelser, frem og tilbage, der signalerer at man beskuer og overvejer værkets betydning i èn flydende bevægelse. Navnet stammer fra begge hænders placering på ryggen som er et tegn på mange års militærtjeneste.

Donor penge til "petesimmonismen" her ved at putte penge i kirkebøssen (nej ikke paven vel)